Du Må og Skal Angre Dine Synder og Tro på Evangeliet

Du Må og Skal Angre Dine Synder og Tro på Evangeliet

14 Kort tid efter blev Johannes sat i fængsel af kong Herodes, og Jesus begyndte at gå rundt i Galilæa og fortælle om Gud. 15 „Nu er tiden inde!” sagde han. „Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer.” (Markus 1:14-15)

Hvem er Jesus Kristus?

Jesus er fuldt og helt Gud. Bibelen lærer at der kun er én Gud, der evigt eksisterer som tre forskellige personer – Faderen, Sønnen og Helligånden. Jesus er Guds Søn, treenighedens anden person.

Kristus er Ordet fra Gud. I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt blev til gennem det Ord, ja uden det blev intet af det til, som nu findes. Ordet havde Livet i sig, og det Liv blev menneskenes Lys (Johannes 1:1-4). Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans Søn, som er Herre over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden blev til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var til før alt andet, og alt eksisterer i kraft af ham (Kolossensern 1:15-17). „Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og afslutningen” siger Gud, Herren. „Jeg er den øverste hersker, den som er, og som var, og som kommer.” (Aabenbaringen 1:8; 22:13)

Jesus er fuldt og helt menneske – men uden synd. Han var lig med Gud, og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Han blev undfanget ved Helligåndens kraft og blev født af en jomfru. Og som menneske blev han fristet på alle måder – som vi – dog uden synd. Han var fuldstændig lydig mod faderen og levede et helligt liv. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse. Fornedrede han sig selv, så han blev lydig indtil Døden, ja, Korsdøden. Han døde og blev begravet, men tredje dag steg han op fra de døde. Herren Jesus Kristus har sejret over synd og død!

Derfor har Gud ophøjet ham og givet ham et navn og en position højt over alle andre. Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og på jorden og under jorden. Og alle skal erklære til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre! (Filipperne 2:1-11).

 

Hvad er Guds gode nyheder?

Det glædelige budskab (Evangeliet) er opfyldelsen af Guds løfter, som han for længe siden talte om gennem sine profeter, og som er nedskrevet i de hellige skrifter. Profeterne forudsagde, at der skulle komme en Frelser, og det er Jesus, Guds Søn og vores Herre. Det indeholder en guddommelig kraft, som er i stand til at give evigt liv til alle, der tror på ham.

Gud er hellig. Det bibelske udtryk der bliver oversat som “hellig” (qadosh på hebraisk, hagios på græsk) bærer en stærk sekundær konnotation af moralsk renhed. Men ideen bag begrebet hellighed er “adskillelse.” Dens mest grundlæggende betydning er at være “adskilt eller afskåret.” Gud er adskilt eller afskåret fra alt, hvad der er syndigt og ondt. “Thi du er ikke en Gud, der ynder ugudelighed, den onde kan ikke gæste dig, for dig skal daarer ej træde frem, du hader hver udaadsmand.” (Salmerne 5:4-5) Han er uden synd og kan ikke tolerere synd.

Mennesket er syndigt. Alle har jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud. Det fremgår også af følgende citater fra Skrifterne: „Ingen gør Guds vilje, ikke en eneste. Ingen er forstandig, ingen søger Gud. Alle er kommet på afveje, fordærvede af synd. Ingen gør det gode, ikke én eneste.” (Romerne 3:10-12) Som urene blev vi til Hobe, som en tilsølet Klædning al vor Retfærd. Vi visnede alle som Løvet, vor Brøde bortvejred os som Vinden. Gud godkender os ikke gennem gode gerninger eller god opførsel, fordi hans standard er hellighed og fuldkommenhed – hvilket er umuligt for os at opnå. Da vi syndede mod Gud, blev vi adskilt fra Gud.

Gud er retfærdig.  Han straffer synd. Synd straffes med døden (Romerne 6:23). Denne død henviser til åndelig død, som betyder evig adskillelse fra Gud. I stedet for at have et evigt kærlighedsforhold til Gud vil vi blive straffet med evig undergang og adskillelse fra Herren uden at få del i hans herlighed og magt. Dette er sandheden om menneskets tilstand. Vi har syndet; derfor fortjener vi retmæssigt Guds evige vrede.

Gud er kærlighed. Men på grund af Guds store kærlighed til os gjorde han en vej, så vi kan forenes tilbage til ham. Men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus ofrede sit liv for os, mens vi stadig var syndere. (Romerne 5:8)

Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Han levede et hellig liv og ofrede sig selv som betaling for vores synder for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. De, som tror på Jesus, er ikke retfærdige i sig selv, men Gud har lagt dem i Kristus. Så når Gud ser på dem, ser han Kristi retfærdighed. Gennem Guds nåde kan vi blive helliget og forliges tilbage til Gud, ikke på grund af os selv, men på grund af Jesu hellighed.

Jesus sagde: „Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig.” Der findes ikke frelse andre steder end hos Jesus, for der er ingen andre i hele verden, som kan frelse os mennesker.

Frelse er kun ved Guds nåde ved at redde tro på Kristus alene. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. (Efeserne 2:8-9)

Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder må blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider må komme fra Herrens Åsyn. Den, der dækker over sine fejl, får aldrig fremgang, den, der erkender dem og lover bedring, får en ny chance.

„Nu er tiden inde!” sagde han. „Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer.” (Markus 1:15)

Click here for English translation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s