Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm

Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.

14 Sau khi Giăng bị tù, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê, truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:14-15)

Chúa Giêsu là ai?

Chúa Giêsu hoàn toàn là Thiên Chúa. Kinh thánh dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa tồn tại vĩnh viễn với ba Ngôi khác biệt – Cha, Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Đấng Cứu Thế đến trần gian. Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế. Ngài ở với Thượng Đế từ đầu. Mọi vật đều do Ngài tạo dựng. Không có vật gì mà không do Ngài tạo ra. Trong Ngài có nguồn sống, và chính nguồn sống ấy là ánh sáng cho nhân loại. (Giăng 1:1-4) Chưa có ai thấy Thượng Đế nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là hình ảnh của Ngài. Chúa Cứu Thế cao trọng hơn tất cả các vật được tạo dựng. Qua quyền năng Ngài, muôn vật được thành hình: vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, mọi quyền năng, các vua chúa, các kẻ cầm quyền. Tất cả đều được tạo nên qua Chúa Cứu Thế và vì Chúa Cứu Thế. Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn tại là vì Ngài. (Cô-lô-se 1:15-17) Chúa là Thượng Đế phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Điểm và Kết Thúc. Ta là Đấng hiện có, trước đã có và sẽ còn đời đời. Ta là Đấng Toàn Năng.” (Khải Huyền 1:8; 22:13).

 Chúa Giêsu hoàn toàn là con người nhưng không có tội lỗi. Ngài vốn giống như Thượng Đế về mọi mặt, nhưng không xem sự bình đẳng mình với Thượng Đế là điều phải nắm giữ. Trái lại, Ngài đã từ bỏ ngôi sang trọng để lấy hình dạng tôi tớ, sinh ra làm người.  Ngài được thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và được sinh ra từ một trinh nữ. Khi còn sống trên đất, Ngài đã bị cám dỗ đủ cách như chúng ta nhưng không phạm tội. Ngài vâng lời Chúa Cha một cách trọng vẹn và sống một cuộc đời thánh khiết. Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác. Ngài rất khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục Thượng Đế cho đến chết, đến nỗi bằng lòng chết trên thập tự giá. Ngài chết và được chôn cất nhưng vào ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chúa Jêsus Christ chiến thắng tội lỗi và sự chết!

Vì thế nên Thượng Đế đã nâng Ngài lên địa vị cao tuyệt đỉnh, ban cho Ngài danh cao hơn hết mọi danh để hễ khi nghe đến danh Chúa Giê-xu, thì mọi đầu gối đều quì xuống—mọi người trên trời, trên đất, dưới đất à mọi lưỡi đều xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa để mang vinh hiển về cho Thượng Đế là Cha. (Phi-líp 2:6-11)

 

Tin mừng của Thiên Chúa là gì?

Từ xưa, qua các nhà tiên tri của Ngài, Thượng Đế đã hứa ban Tin Mừng theo Thánh Kinh viết. Tin Mừng về Con Thượng Đế: Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin.

Chúa là Đấng thánh khiết. Các thuật ngữ Kinh Thánh được dịch là “thánh khiết” (qadosh trong tiếng Do Thái, hagios trong tiếng Hy Lạp) mang một ý nghĩa thứ yếu mạnh mẽ của sự tinh khiết đạo đức. Nhưng ý tưởng đằng sau khái niệm về sự thánh thiện là “sự tách biệt”. Ý nghĩa cơ bản nhất của nó là “tách rời hoặc cắt bỏ.” Thiên Chúa tách biệt hoặc cắt đứt mọi thứ tội lỗi và xấu xa. Ngài là Thượng Đế không thích điều ác; Ngài không chịu được kẻ làm ác (Thánh Thi 5:4). Ngài không có tội lỗi và không thể dung thứ tội lỗi.

Con người thì tội lỗi. Mọi người đều phạm tội, không đáng hưởng vinh hiển của Thượng Đế. Như lời Thánh Kinh viết: “Chẳng có ai làm điều phải, kiếm một người cũng không ra. Chẳng có ai hiểu biết. Không một người nào nhờ Thượng Đế cứu giúp. Mọi người đều quay lưng đi. Ai nấy đều trở thành vô dụng. Chẳng có một người làm lành, dù một người cũng chẳng có.” (Rô-ma 3:10-12) Tất cả chúng tôi bị nhớp nhúa vì tội lỗi. Những việc lành chúng tôi như áo dơ. Tất cả chúng tôi như lá cây khô, tội lỗi chúng tôi như gió thổi mang chúng tôi đi. Dù chúng ta có sống tốt hay làm nhiều việc tốt đến nào có thể đủ để được sự tha thứ từ Thiên Chúa bởi vì tiêu chuẩn của Ngài là sự thánh thiện và hoàn hảo – điều mà chúng ta không thể đạt được. Khi chúng ta phạm tội nghịch lại Thiên Chúa, chúng ta đã bị xa cách với Thiên Chúa.

Chúa thì công bằng. Ngài trừng phạt tội lỗi. Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi—đó là sự chết. (Rô-ma 6:23) Cái chết này đề cập đến cái chết thuộc linh có nghĩa là sự xa cách vĩnh cửu với Thiên Chúa. Thay vì có một mối quan hệ tình yêu vĩnh cửu với Thiên Chúa, Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh hiển của Ngài.  Đây là sự thật về tình trạng của con người. Chúng ta đã phạm tội; do đó, chúng ta đáng phải nhận cơn thịnh nộ vĩnh cửu của Chúa.

Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng vì tình yêu lớn lao của Chúa dành cho chúng ta, Ngài đã tạo ra một con đường để chúng ta có thể được hoà giải trở lại với Ngài. Nhưng Thượng Đế đã tỏ tình yêu lớn lao của Ngài như sau: Trong khi chúng ta đang là tội nhân thì Chúa Cứu Thế chịu chết vì chúng ta. (Rô-ma 5:8)

Con Người đến để tìm và cứu những kẻ bị lầm lạc. Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời thánh khiết và hy sinh chính bản thân Ngài để trả giá cho tội lỗi của chúng ta, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. Những người tin vào Chúa Giêsu không phải là người công bình vì chính họ, nhưng vì Thiên Chúa đã đưa họ vào Chúa Giêsu. Vì vậy, khi Thiên Chúa nhìn vào họ, Ngài thấy sự công bình của Chúa Giêsu. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể trở nên thánh thiện và được hòa giải trở lại với Thiên Chúa không phải vì chính chúng ta mà vì sự thánh khiết của Chúa Giêsu.

Chúa Giê-xu đáp, “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha.” Ngoài Chúa Giê-xu ra không ai có thể cứu con người được. Danh Ngài là quyền năng duy nhất trên thế gian đã được ban cho nhân loại để cứu con người. Chúng ta phải nhờ Ngài mới được cứu.

Sự cứu rỗi chỉ nhờ hồng ân của Thiên Chúa thông qua niềm tin cứu rỗi vào một mình Chúa Giêsu. Anh chị em không thể tự cứu mình được. Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Cho nên hãy ăn năn! Hãy trở lại cùng Thượng Đế thì Ngài sẽ tha tội cho anh chị em. Rồi Chúa sẽ mang đến thời kỳ nghỉ ngơi. Người nào che giấu tội lỗi sẽ không thành công. Nhưng ai xưng tội và từ bỏ nó sẽ được thương xót.

“Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:15)

Click here for English translation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s